Zákazník má vždy pravdu

Toto tvrzení jsem si již několikrát na vlastní kůži ověřil při vytváření webových stránek. Zkusil jsem se tím řídit a opravdu to funguje. Ve škole nám to také často připomínají.

Ke spokojenosti zákazníka dovedete tím, že produkt uděláte naprosto přesně tak, jak chce ON, ne vy. Není důležité, že vy jako profesionál víte, že vás zákazník požádal o něco, co se má dělat jinak. Prostě to udělejte tak, jak bylo řečeno a na nic okolo se nevyptávejte.

Můžete zákazníka upozornit že, byste mohli jeho požadavky vyřešit jiným způsobem. Nejlepší je ovšem úkol splnit bez řečí. Pro některé podnikatele může nastat problém v tom, že odmítají dělat práci nekvalitně. Ve chvíli, kdy dostáváte zadání práce, je třeba se rozhodnout. Můžete práci přijmout. Pak musíte pracovat přesně tak, jak se od vás očekává.

Jestli předem víte, že budete mít tendenci práci dělat jinak, protože zadání práce je špatně rozmyšleno, raději zakázku odmítněte. Bude to lepší pro vás i zákazníka.

1 komentář u „Zákazník má vždy pravdu“

Napsat komentář