Když příjde smůla

27. leden 2010 byl pro většinu lidí jen pořádně mrazivým dnem. Ten den dosahovaly teploty až k -25°C! Pro některé studenty SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora ze tříd 4.V a 4.S to byl ale zároveň den, na který se každý z nich připravoval 3 školní roky. Jednalo se o státní zkoušku z kancelářského psaní na klávesnici.

Základní státní zkoušku z kancelářského psaní na klávesnici tvoří desetiminutový opis předloženého textu a vypracování dvou různých obchodních dokumentů (obchodní dopis a tabulka). Korespondenční část trvá 90 minut. Každý dokument se hodnotí ve vztahu k stanovené formální úpravě, stylistice a pravopisu a k počtu překlepů. Za každou hrubou pravopisnou chybu se snižuje známka o jeden stupeň.

Při opisu textu musí být dosaženo minimálně 200 (trojka), 220 (dvojka) či 240 (jednička) čistých úhozů za minutu při přesnosti do 0,15 % (výborný), do 0,30 % (velmi dobrý), do 0,50 % chyb (dobrý). Je-li chybovost větší než 0,50 % (přesnost menší než 99,50 %), kandidát neprospěl. Za chybu se odečítá 10 úhozů.

Strana 7 z 71234567