Kdo má mnoho, žádá si ještě víc

Citát „kdo má mnoho, žádá si ještě víc“ si nemusíme vykládat jen tak, že když je někdo bohatý, tak je chamtivý a snaží se nahrabat si co nejvíce. Tento citát v sobě ukrývá mnohem více.

Bohatí, chudí, staří a mladí. Všichni mají svá přání. Jejich přání se postupem času mění a odvíjí se od jejich věku a dostupných financí.  V praxi to vypadá tak, že malé dítě může nejvíce toužit po nové panence a o 10 let později jeho přání bude mobilní telefon. Staří lidé jsou většinou nejskromnější ze všech věkových skupin a stačí jim jen klid a uznání.

Ze tří pomyslných skupin: Chudých, středních a bohatých bych se zařadil do střední skupiny. Přijdu tedy do styku s chudými i bohatými a rozdíly se dají snadno pozorovat.

Číst dálKdo má mnoho, žádá si ještě víc

Chyby ve školství očima studenta

Chodím do čtvrtého ročníku střední školy a myslím, že za 13 let jsem si všiml některých nedostatků, které budu v tomto článku popisovat.

1)      Důležitost předmětů

2)      Učitelé

3)      Zastaralá výuka

Důležitost předmětů

Někdy mě až zaráží, jaké základní chyby, které vidí nejen studenti ale i učitelé jsou na všech školách. Studenti ani učitelé se ale nesnaží nic dělat protože si nechtějí nadělat nepřátele. Každý se bojí cokoli říci, aby nebyl po zásluze potrestán. Jedná se hlavně o základní a střední školy.

Jednou z největších chyb je určitě rozvržení důležitosti jednotlivých předmětů. Předměty mají určitou důležitost a tato důležitost je u některých předmětů špatně nastavena. Nemám nic proti literatuře ale každému je víc než jasné, že se tímto oborem v budoucím povolání zabývat nebude. Místo obvyklých 3 hodin týdně by literatuře bohatě stačila hodina jedna. Dvě hodiny, které bychom ušetřili by mohly být věnovány předmětům, které nás naučí něco, co bude 100% výhodou každého z nás při hledání budoucího zaměstnání. Ano, jedná se o angličtinu, počítače, psychologii a nauku o hospodaření s penězi.

Myslíte si, že až jednou budu sedět před svým potenciálním zaměstnavatelem na židli, tak se začne ptát na mé znalosti literatury, chemie nebo dějepisu? Tak to ani náhodou. Tohle může být výhoda možná pro někoho, kdo chce pracovat jako průvodce v zámku nebo jako  spisovatel. Na každé škole jsou předměty odlišné ale na literaturu je kladen důraz na všech školách a úplně zbytečně!

Číst dálChyby ve školství očima studenta

Když příjde smůla

27. leden 2010 byl pro většinu lidí jen pořádně mrazivým dnem. Ten den dosahovaly teploty až k -25°C! Pro některé studenty SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora ze tříd 4.V a 4.S to byl ale zároveň den, na který se každý z nich připravoval 3 školní roky. Jednalo se o státní zkoušku z kancelářského psaní na klávesnici.

Základní státní zkoušku z kancelářského psaní na klávesnici tvoří desetiminutový opis předloženého textu a vypracování dvou různých obchodních dokumentů (obchodní dopis a tabulka). Korespondenční část trvá 90 minut. Každý dokument se hodnotí ve vztahu k stanovené formální úpravě, stylistice a pravopisu a k počtu překlepů. Za každou hrubou pravopisnou chybu se snižuje známka o jeden stupeň.

Při opisu textu musí být dosaženo minimálně 200 (trojka), 220 (dvojka) či 240 (jednička) čistých úhozů za minutu při přesnosti do 0,15 % (výborný), do 0,30 % (velmi dobrý), do 0,50 % chyb (dobrý). Je-li chybovost větší než 0,50 % (přesnost menší než 99,50 %), kandidát neprospěl. Za chybu se odečítá 10 úhozů.

Číst dálKdyž příjde smůla